РП №

Работен пакет

Дата на започване

Дата на приключване

Бюджет

РП 1

Управление на проекти и координация 12/10/2017 11/10/2019 86,896.62 €

РП 2

Комуникация и разпространение 12/10/2017 11/10/2019 60,210.00 €

РП 3

Подобряване на звената за първична здравна помощ и болниците в изолираните райони 01/12/2017 01/04/2019 877,324.00 €

РП 4

Проучвания за подобряване на обслужването в звената за първична здравна помощ в трансграничния район 01/12/2017 01/09/2019 69,001.20 €

РП 5

Развиване на умения на практикуващи специалисти в областта на първичната здравна помощ 01/12/2017 01/09/2019 196,155.00 €

РП 6

Ориентиран към гражданите план за управление на първичната здравна помощ 01/05/2018 01/09/2019 38,074.80 €