α/α ΠΕ

Πακέτο Εργασίας

Ημερομηνία εναρξης

Ημερομηνία λήξης

Προϋπολογισμός

ΠΕ 1

Διαχείριση & Συντονισμός Έργου 12/10/2017 11/10/2019 86,896.62 €

ΠΕ 2

Επικοινωνία & Διάδοση 12/10/2017 11/10/2019 60,210.00 €

ΠΕ 3

Αναβάθμιση μονάδων πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας
και νοσοκομείων σε απομονωμένες περιοχές
01/12/2017 01/04/2019 877,324.00 €

ΠΕ 4

Μελέτες για τη βελτίωση των μονάδων πρωτοβάθμιας
φροντίδας υγείας στη διασυνοριακή περιοχή
01/12/2017 01/09/2019 69,001.20 €

ΠΕ 5

Ανάπτυξη δεξιοτήτων για τους γιατρούς στο χώρο της πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης 01/12/2017 01/09/2019 196,155.00 €

ΠΕ 6

Σχέδιο διακυβέρνησης στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας με προσανατολισμένο στους πολίτες 01/05/2018 01/09/2019 38,074.80 €