Състояние на проекта

График 45%
Обхват/Резултати 30%
Бюджет 10%

SMiLe проект

 

ПРОЧЕТИ ОЩЕ

Links

Новини