Επικεφαλής Δικαιούχος (Εταίρος 1)

4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας Θράκης – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας και Ανάπτυξης (ΕΛΚΕΑ)

Αριστοτέλους 16, 54623, Θεσσαλονίκη
Tηλ. +30 2313 327804
Fax. +30 2313 327871
Email. 4ype@4ype.gr

Η 4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας Θράκης είναι υπεύθυνη για το σχεδιασμό, συντονισμό, επίβλεψη και έλεγχο 16 νοσοκομείων, 37 Κέντρων Υγείας, Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας, Κέντρων Ψυχικής Υγείας και Κέντρων Αποκατάστασης στις διασυνοριακές Περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Σερρών, Δράμας, Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης και Έβρου και την Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής.

Η έδρα της βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη και είναι άμεσα συνδεδεμένη με το Υπουργείο Υγείας, καθώς συνεργάζεται με αυτό καθώς εισηγείται  πολιτικές, μέτρα και προτάσεις στον τομέα της υγείας, που στόχο έχουν την πιο ολοκληρωμένη και αποτελεσματική παροχή υπηρεσιών υγείας στον πληθυσμό ευθύνης της.

Η 4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας Θράκης χρηματοδοτείται απευθείας από τον κρατικό προϋπολογισμό και από χρηματοδοτούμενα προγράμματα. Έχει ξεχωριστό τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης, που έχει υλοποιήσει 5 ευρωπαϊκά προγράμματα σχετικά με ζητήματα υγείας και ποιότητας ζωής, τρία (3) εκ των οποίων στο πλαίσιο της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG IIIA / PHARE ΠΔΣ Ελλάδα Βουλγαρία και 2 στο πλαίσιο ΕΠΕΣ Ελλάδα – Βουλγαρία 2007-2013. Η Διαχείριση Έργου ασκείται μέσω του λογαριασμού Πόρων Έρευνας και Ανάπτυξης, του οποίου η λειτουργία ελέγχεται και εγκρίνεται από τον Υπουργό Οικονομικών και τον Υπουργό Υγείας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε

www.4ype.gr

Δικαιούχος Εταίρος 2

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας – Τμήμα Ιατρικής

3ης Σεπτεμβρίου – Πανεπιστημιούπολη, 54636, Θεσσαλονίκη
Tηλ. +30 2310 995140
Fax. +30 2310 853283
Email. research@rc.auth.gr

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) είναι το μεγαλύτερο Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Θεσσαλονίκη και την Νοτιοανατολική Ευρώπη, με 42 Τμήματα που σχηματίζουν 13 Σχολές και  4 ανεξάρτητα τμήματα. Τα τελευταία 3 χρόνια, η Επιτροπή Έρευνας του ΑΠΘ προχώρησε στην υλοποίηση 3.500 έργων Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξη με τη συνδρομή 1.800  συνεργατών, τη συμμετοχή 1.340 μελών του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού και 18.000 εξωτερικούς συνεργάτες. Ο συνολικός προϋπολογισμός φτάνει τα 150 εκατομμυρίων ευρώ, με μέσο κύκλο εργασιών τα 50 εκατομμύρια.

Το Εργαστήριο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Γενικής Ιατρικής και Υπηρεσιών Υγείας του Τμήματος Ιατρικής του ΑΠΘ, δραστηριοποιείται ενεργά στη εκπαίδευση και έρευνα και ίδρυσε ένα κέντρο εκπαίδευσης και πρακτικής για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας. Το Εργαστήριο προσφέρει Δια βίου Επαγγελματική Εκπαίδευση στα πεδία Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Γενικής Ιατρικής και Πολιτικών Υγείας. Ανέπτυξε το Δίκτυο Εκπαιδευτών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας που έχει μέλη πάνω από 120 Κέντρα Υγείας με στόχο την υποστήριξη δράσεων «Εκπαίδευσης στην Κοινότητα» σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο.

Στα πλαίσια του έργου SMiLe που δίνει έμφαση στη βελτίωση των υποδομών πρόσβασης, το εργαστήριο συνεργάζεται στενά με την Ερευνητική Ομάδα Συστημάτων Μεταφοράς, με την οποία έχει αναπτύξει μία μακροχρόνια και δημιουργική συνεργασία σε θέματα αναπηρίας και προσβασιμότητας. Η Ερευνητική Ομάδα Συστημάτων Μεταφοράς δημιουργήθηκε το 1998 και από τότε λειτουργεί σε συνεργασία με τον Τομέα Μεταφορών, Συγκοινωνιακής Υποδομής, Διαχείρισης Έργου και Ανάπτυξης του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του ΑΠΘ.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε

www.med.auth.gr

Δικαιούχος Εταίρος 3

Γενικό Νοσοκομείο Άρντινο

Σόφιας 14, ‘Αρντινο
Tηλ. +359 898654161
Fax. +359 898603651
Email. mbal.ard@mail.bg

Το Πολυδύναμο δημοτικό νοσοκομείο του Άρντινο καλύπτει ανάγκες για εσωτερική και εξωτερική πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας στις παρακάτω ειδικότητες: Εσωτερική Παθολογία, Καρδιολογία, Παιδιατρική, Χειρουργική, Αναισθησιολογία και Εντατική Θεραπεία, Μαιευτική και Γυναικολογία, ενώ διαθέτει μία σειρά Κλινικών Εργαστηρίων και Ιατρικής Απεικόνισης. Οι δραστηριότητές του είναι οργανωμένες σε τέσσερεις τομείς: Παθολογίας, Παιδιατρικής, Χειρουργικής και Μαιευτικής και Γυναικολογίας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε

www.ardino.bg/?pid=5,21

Δικαιούχος Εταίρος 4

Δήμος  Χάρμανλι

Πλ. Βαζράζντανε, 6450, Χάρμανλι
Tηλ. +359 373 82727
Fax. +359 373 82525
Email. obshtina@harmanli.bg

Ο Δήμος του Χάρμανλι έχει τους πόρους και τεχνογνωσία για να διαχειριστεί θέματα τοπικής σημασίας στα πεδία της εκπαίδευσης, φροντίδας υγείας, υπηρεσιών κοινής ωφέλειας και κοινοτικών υπηρεσιών, και κοινωνικής προστασίας.

Ο Δήμος έχει μεγάλη εμπειρία στην υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, ιδιαίτερα στους τομείς του πολιτισμού, εκπαίδευσης, τοπικής ανάπτυξης και της κοινωνίας της πληροφορίας. Ο Δήμος είναι στελεχωμένος με προσωπικό 99 ατόμων.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε

www.harmanli.bg

Δικαιούχος Εταίρος 5

Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Tέρμα Οδού Υγείας , 11527, Αθήνα
Tηλ. +30 2130 2143301
Fax. +30 213 2143337
Email. ekab@ekab.gr

Το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας είναι ένα νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου που ιδρύθηκε το 1958, και τελεί υπό την επίβλεψη του Υπουργείου Υγείας. Επιχειρεί στο σύνολο της Ελλάδας, με έδρα την Αθήνα και 12 τοπικά παραρτήματα στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηράκλειο, Λάρισα, Καβάλα, Ιωάννινα, Λαμία, Αλεξανδρούπολη, Τρίπολη, Κοζάνη και Μυτιλήνη.

Η κύρια αποστολή του ΕΚΑΒ είναι ο συντονισμός για την παροχή άμεσης βοήθειας και επείγουσας φροντίδας υγείας στους πολίτες, καθώς και η μεταφορά τους σε μονάδες φροντίδας υγείας με τον στόλο ασθενοφόρων. Καθώς είναι ο εθνικός πάροχος επείγουσας προ-νοσοκομειακής φροντίδας υγείας στην Ελλάδα, το ΕΚΑΒ συμβάλλει σημαντικά

  • στην αναβάθμιση των υπηρεσιών φροντίδας υγείας στην Ελλάδα
  • στην άμεση παροχή καλά οργανωμένων επειγουσών προ-νοσοκομειακών υπηρεσιών φροντίδας υγείας, που μειώνουν τους ρυθμούς θνησιμότητας και αποφευκτών θανάτων, τη διάρκεια νοσηλείας και τον επιπολασμό μόνιμης ή παροδικής αναπηρίας
  • στην μείωση του κόστους των υπηρεσιών φροντίδας υγείας
  • στην ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των κατοίκων απομακρυσμένων και μειονεκτικών περιοχών.

Τέλος για την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών υγείας σε όλη την Ελλάδα, το ΕΚΑΒ, στελεχώνεται από έμπειρο προσωπικό συμπεριλαμβανομένων 90 γιατρών, 3.690 διασωστών – πληρωμάτων ασθενοφόρων και διαθέτει πάνω από 1.000 μέσα μεταφοράς, όπως κινητές μονάδες, ελικόπτερα κοκ  σε όλη την Ελλάδα.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε

www.ekab.gr