АНКЕТНА КАРТА

Оценете предоставяните услуги на Лечебното заведение близо до Вас.

Оценка с един клик!

1 ниска – 5 висока

Детайлна оценка

За да подобрим предоставяните услуги, бихме искали да попълните тази анкета.
Вашето участие ще осигури необходимата информация за идентифициране на конкретните предизвикателства на Вашето Лечебно заведение и предприемането на съответните мерки

Анкетна карта за пациенти (Преживяване)

Анкетна карта с оценки на пациентите