ПРОУЧВАНЕТО

Област Тракия ще оцени първичната здравна помощ в Гърция съгласно съответните разпоредби в Европа и света.

Анкетната карта включва въпроси, свързани с Вашият пациентски опит с лекаря и  лечебното заведение, като до момента е използвана в над 34 страни в Европа и света. Резултатите от проучването ще ни покажат дали Вашите очаквания са били покрити от Лечебното заведение.

ДОБРОВОЛНО УЧАСТИЕ И АНОНИМНОСТ

Вашето участие е доброволно. Ако решите да не попълвате, няма да има никакви последствия. Попълването на анкетната карта е напълно анонимно, за това не е необходимо да ни предоставяте името си. Никой от конкретното лечебно заведение няма да има достъп до Вашите отговори.

Как да попълните анкетната карта

На въпросите може да се отговори, като изберете един или повече отговора, които изразяват Вашето мнение по темата. Някои отговори са просто „Да“ или „Не“ (или „Не знам“, в случай че не знаете отговора). Други въпроси имат повече от един отговор, измежду които можете да избирате. Няма правилни или грешни отговори, всички въпроси са свързани единствено с Вас и Вашето мнение.

Благодарим за Вашият принос!

Step 1 of 5