Την Παρασκευή 25.02.2022 θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση για την εκπαίδευση κλινικών δεξιοτήτων στη σύγχρονη εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας στο Κέντρο Κλινικών Δεξιοτήτων και Προσομοίωσης στο Τμήμα Ιατρικής του ΑΠΘ, στις 9.30 π.μ.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε την εκδήλωση και διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας του ZOOM στον σύνδεσμο που αναγράφεται στην πρόσκληση

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε το πρόγραμμα- πρόσκληση της εκδήλωσης.

http://www.smile-interreg.eu/wp-content/uploads/2022/02/program-25.2-new.pdf