Οι συνεντεύξεις του Έργου είναι δεκαέξι μικρά βίντεο στα οποία επαγγελματίες υγείας που εργάζονται στη διασυνοριακή περιοχή μιλούν για το επάγγελμά τους και πως το Έργο SMiLe τους βοήθησε να βελτιώσουν τη δουλειά τους.