Το banner του έργου SMiLe παρέχει βασικές πληροφορίες σχετικά με το πλαίσιο, τους δικαιούχους και τον προϋπολογισμό του έργου.

FINAL_banner_ΕΝ