Το ενημερωτικό φυλλάδιο του έργου SMiLe παρέχει βασικές πληροφορίες σχετικά με το πλαίσιο, τους δικαιούχους, τον προϋπολογισμό αλλά και τους στόχους και τις δράσεις του έργου.

SMiLe_Brochure