Την Πέμπτη 27 Ιουνίου 2019 έλαβε χώρα η 4η Τεχνική Συνάντηση για το έργο SMiLe στο Πολιτιστικό Κέντρο και Βιβλιοθήκη του Δήμου Χάρμανλι.

Στην 4η Συνάντηση, που διοργανώθηκε από τον Δήμο Χάρμανλι εταίρο 4 του έργου, συμμετείχαν εκπρόσωποι από τους παρακάτω εταίρους:

  • 4η ΥΠΕ Μακεδονίας Θράκης
  • Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης – Τμήμα Ιατρικής και Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
  • Γενικό Νοσοκομείο Άρντινο
  • Δήμος Χάρμανλι
  • Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας.

Κάθε φορέας παρουσίασε την πρόοδο των δράσεων στα πακέτα εργασίας και παραδοτέα στα οποία συμμετέχει, ενώ επίσης έγινε συντονισμός για τα επόμενα βήματα υλοποίησης των από κοινού δράσεων. Συγκεκριμένα εξετάστηκαν τα επόμενα βήματα σχετικά την προμήθεια Ιατροτεχνολογικός εξοπλισμού, την δημιουργία εκπαιδευτικού κέντρου στη Θεσσαλονίκη, και τις προωθητικές δράσεις στα ΜΜΕ και το διαδίκτυο.

με τις μελέτες προσβασιμότητας σε σημεία παροχής Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, τις δράσεις ενίσχυση δεξιοτήτων των επαγγελματιών υγείας και την ανάπτυξη ενός σχεδίου διαχείρισης προσανατολισμένο στους πολίτες. Τέλος, παρουσιάστηκαν τα οικονομικά στοιχεία της προηγούμενης περιόδου υλοποίησης του έργου και οι αντίστοιχες προβλέψεις για τους επόμενους μήνες.

Аgenda_Harmanli_team meeting 27th of June 2019