ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Αξιολόγησε τις υπηρεσίες του Κέντρου Υγείας που σε εξυπηρετεί.

Αξιολόγηση με ένα κλικ!

1 χαμηλότερη - 5 υψηλότερη

Αναλυτική Αξιολόγηση

Για την ουσιαστική βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών παρακαλούμε να συμπληρώσετε το παρακάτω αναλυτικό ερωτηματολόγιο.
Η συμμετοχή σου θα επιτρέψει τον εντοπισμό των συγκεκριμένων προκλήσεων της περιοχής σου και την επιλογή.

Ερωτήσεις σχετικά με τις εμπειρίες σας σε αυτό το ιατρείο

Ερωτήσεις σχετικά με το τι θεωρείτε σημαντικό στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας