Στο πλαίσιο του προγράμματος SMILE, πραγματοποιήθηκε στις 30 Αυγούστου 2019 σεμινάριο με τίτλο «Εκπαίδευση Επαγγελματιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας σε Θέματα Επικοινωνίας με Άτομα με Αναπηρία», σε αίθουσα του Κέντρου Υγείας Νέας Μηχανιώνας.

Το σεμινάριο παρακολούθησαν περί τα 15 άτομα, στην πλειοψηφία τους επαγγελματίες που εργάζονται στο τοπικό Κέντρο Υγείας.

Το πρώτο μέρος του σεμιναρίου αφιερώθηκε στην εξοικείωση των συμμετεχόντων με τις βασικές θεωρητικές αρχές της αναπηρίας, με διαλέξεις από τον Επίκουρο Καθηγητή Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και Ιατρικής Εκπαίδευσης του Τμήματος Ιατρικής Α.Π.Θ Μανόλη Σμυρνάκη, τον πολιτικό μηχανικό και μεταδιδακτορικό ερευνητή της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ Παναγιώτη Τσαλή και την Γεωργία Φύκα, κοινωνική λειτουργό με εξειδίκευση στις Σπουδές Αναπηρίας στο Πανεπιστήμιο του Leeds και στην Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας.

Στο δεύτερο μέρος του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες/ουσες χωρίστηκαν σε ομάδες εργασίας, που παρακολούθησαν κλινικά σενάρια με συντονιστές την εκπαιδεύτρια κινητικότητας και προσανατολισμού ατόμων με μειωμένη όραση Πασχαλίνα Καλλέ, τον διερμηνέα νοηματικής Σπύρο Κουζέλη και την Γεωργία Φύκα.

Στο τρίτο και καταληκτικό μέρος του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες/ουσες αξιολόγησαν το σεμινάριο. Ιδιαίτερα θετικά αξιολογήθηκε το γεγονός ότι το σεμινάριο διεξήχθη στους χώρους του Κέντρου Υγείας, καθώς, με αυτόν τον τρόπο, οι συμμετέχοντες έλαβαν πρακτικές συμβουλές για την εξυπηρέτηση ασθενών και επισκεπτών με αναπηρία.