Брошурата на проекта предоставя основна информация по отношение на рамката на проекта, партньорството и бюджета, но също така и на целите и действията.

SMiLe_Brochure