Δύο εκπαιδεύσεις για επαγγελματίες υγείας ολοκληρώθηκαν με επιτυχία στις 27 και 28 Ιουνίου 2019 στο Πολιτιστικό Κέντρο και Βιβλιοθήκη του Χάρμανλι στη Βουλγαρία.

Πάνω από 45 επαγγελματίες υγείας από την περιοχή του Χάσκοβο παρακολούθησαν την εκπαίδευση με τίτλο «Πρόσβαση στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας»

Οι εκπαιδεύσεις αφορούσαν μία σειρά από θέματα και στόχο είχαν να βελτιώσουν την ικανότητα των επαγγελματιών υγείας ως προς την παροχή φροντίδας υγείας σε άτομα με αναπηρία. Η εκπαίδευση αφορούσε ζητήματα που ενδυναμώνουν την κατανόηση των επαγγελματιών αυτών σχετικά με το πλαίσιο της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και των εμποδίων που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία.

Στις δύο εκπαιδεύσεις παρουσιάστηκαν οι παρακάτω θεματικές:

  • Εισαγωγή στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας
  • Ο Ορισμός της αναπηρίας και Επιδημιολογικά στοιχεία της
  • Πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας
  • Προκαταλήψεις και Στερεότυπα για την Αναπηρία
  • Πρόσβαση Κινητικά αναπήρων στο Σύστημα Υγείας
  • Πρόσβαση Ασθενών με οπτική αναπηρία στο σύστημα υγείας
  • Προσβασιμότητα στα Δημόσια Κτήρια της Βουλγαρίας – Υπάρχουσα κατάσταση και Προοπτικές.

Οι παραπάνω θεματικές καλύφθηκαν από εισηγητές και από τις δύο πλευρές των συνόρων και ειδικότερα από τον εταίρο 2 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Ειδικότερα, συμμετείχαν ο Καθ. Αλέξης Μπένος και ο Αν. Καθ. Εμμανουήλ Σμουρνάκης της Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ που ειδικεύονται στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και οι Δρ. Παναγιώτης Τσαλής, Γεωργία Φύκα Μ.Α., Μ.Sc. και Πασχαλίνα Καλλέ Μ.Ed. από το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών που ειδικεύονται στην προσβασιμότητα ατόμων με αναπηρία.