Με επίκεντρο μία σειρά παρεμβάσεων στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας στα πλαίσια του έργου SMiLe, ολοκληρώθηκε η Ανοικτή Εκδήλωση Διαβούλευσης φορέων που εμπλέκονται σε θέματα υγείας στην περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Η Εκδήλωση υλοποιήθηκε στο Chris & Eve Mansion στην Κομοτηνή την Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου 2018 και εστίασε στις παρακάτω θεματικές ενότητες:

  • Προσβασιμότητα στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας
  • Αξιολόγηση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας
  • Συνεργασία Φορέων στον τομέα Παροχής Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

Στόχο είχε την ανάπτυξη κοινού σχεδίου διαχείρισης των υγειονομικών αναγκών της περιοχής, προσανατολισμένο στους πολίτες-χρήστες υπηρεσιών υγείας.

Στην Εκδήλωση συμμετείχαν τοπικοί φορείς, σύλλογοι ασθενών και ΑμεΑ, ιατρικοί και φαρμακευτικοί σύλλογοι και αντιπρόσωποι της δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας.

Η διαβούλευση ξεκίνησε με την παρουσίαση του έργου SMiLe («Strenghtening primary Medical care in IsoLated and deprived cross-border arEas» – «SMiLe») που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης και Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα- Βουλγαρία 2014-2020.

Στη συνέχεια παρουσιάστηκε η 4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας και Θράκης και ο ρόλος της στην παροχή Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας από τον Διοικητή κ. Ευστράτιο Πλωμαρίτη.

Παρέμβαση έκανε και ο κ. Αλέξης Μπένος, Καθηγητής Ιατρικής ΑΠΘ και Διευθυντής του Εργαστηρίου Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας – Γενικής Ιατρικής και Έρευνας Υπηρεσιών Υγείας, παρουσιάζοντας το πλαίσιο παρέμβασης στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με ανοιχτή συζήτηση πάνω στις θεματικές του έργου, και ζητήματα που ανέδειξαν οι συμμετέχοντες φορείς. Αναδείχθηκαν οι προτεραιότητες και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι εμπλεκόμενοι και εντοπίστηκαν σημεία πιθανής συνεργασίας.